Om oss

Vår vision och värdegrund

På dina villkor

Vi är övertygade om att grunden för en välfungerande assistans handlar om att lyssna på dina önskemål och anpassa vår insats efter hur du vill leva ditt liv. Våra kunder ska alltid känna en trygghet med oss som organisation.

Att skapa bra assistans bygger på ömsesidig respekt för varandra. Dina värderingar och förutsättningar är basen för hela vår verksamhet och de viktigaste pusselbitarna i ett lyckat samspel.

Vårt arbetssätt utgår från dina behov och tillsammans skapar vi en trivsam miljö för dig och våra assistenter.

Engagemang

Vi vill lära känna dig och veta vem du är. Du ska alltid känna att du kan nå oss när behovet finns, och att vi är där för att lyssna och skapa trygghet. Din kontaktperson ser till att din assistans fungerar på det sätt du önskar, och är en resurs som du kan kontakta när du har frågor eller önskemål om planering och liknande.

Som kund hos oss ska du också känna dig säker på att vi kan utföra våra uppgifter på rätt sätt. Vi har stor kunskap i juridiska frågor kring assistans. Vårt engagemang innefattar alla delar av assistansen och vårt arbetssätt bygger vi upp tillsammans.

Vår personal

Vi förstår att en lyckad verksamhet bygger på erfarenhet, kunskap och trygghet. All vår personal har utbildning och kompetens för olika behov samt uppfyller formella krav för varje uppgift. Precis som i många andra verksamheter vet vi att personalen är vår viktigaste resurs.

Abdirahman Wasuqe
Ekonom
abdirahman@varnaassistans.se
076-405 45 44
Samia Abdullahi
Socionom
samia@varnaassistans.se
Yassin Barod
Ekonom
yassin@varnaassistans.se
076-405 45 56
Fardowsa Wasuqe
Lärare
fardowsa@varnaassistans.se